Beatific Roar - Unholy War

Efficiëntie en snelheid op de eerste plaats met DMS.

De termen effectiviteit en productiviteit zijn de laatste jaren bijzonder populair geworden in de meeste grote bedrijven. Er wordt steeds grotere druk uitgevoerd op hen om goedkoper te werk te kunnen gaan en dan moet er natuurlijk bespaard worden op grondstoffen, waartoe ook personeel behoort. Dit kan met ontslagen, pensioenen of met meer werk verdeeld over evenveel medewerkers gedaan worden. Hoe dan ook komt het op het zelfde neer; er moet meer gebeuren per medewerker en dat kan alleen maar door deze meer efficiënter en effectiever in te kunnen zetten. Tijd moet bespaard worden waar dat kan en een van die punten is bijvoorbeeld het beheren van de talloze documenten en andere informatiebronnen die door het bedrijf en met andere bedrijven circuleren. Er is jarenlang immers veel te veel tijd en energie verspeeld aan het organiseren van al deze bureaucratie, maar daar kan eenvoudig verandering in aangebracht worden dat de efficiëntie in het bedrijf een ware boost kan geven.Haal meer uit je personeel. Een DMS systeem kan voor vele bedrijven een grijze hemel helderblauw maken. Dergelijke systemen zijn speciaal gemaakt om informatie op te slaag en bruikbaar en gemakkelijk toegankelijk te maken voor medewerkers. Daarmee is het dus gedaan met handmatig alles te liggen sorteren en structuren en te zoeken naar de juiste informatie daar deze allemaal centraal opgeslagen staat binnen het systeem en een medewerker direct begeleidt wordt naar de juiste plaats. Vele bedrijven zouden er van schrikken moesten er cijfers op papier komen over hoeveel tijd er elke dag verdaan wordt naar het zoeken naar de juiste documenten of informatie of met het proberen een overzicht te krijgen of alle documenten en dit te structureren, organiseren en categoriseren. Dan zouden het merendeel van deze bedrijven de overstap naar een dms software allang gemaakt hebben.